Du finner også sidene kryptert med SSL : https://www.brustadbuss.no/

Alminnelige bestemmelser


For våre arrangerte reiser gjelder:

Alminnelige bestemmelser ifølge Lov om Pakkereiser av 25.8.95
Forskrifter til loven gitt av Barne- og Familiedepartementet
Reviderte alminnelige vilkår for Pakkereiser med virkning fra 1.1.97

Påmelding og betaling

Etter påmelding utsendes bekreftelse og det blir innkrevd et depositum på kr. 1.000,- per person. På turer med fly er depositum kr. 2.500,- og på cruise kr. 4.000,- per person. Turer med kostnad under kr. 3.000,- faktureres uten depositum. Når påmelding har skjedd, er bestillingen bindende for kunden ifølge disse «alminnelige bestemmelser». Det utsendes nærmere reiseopplysninger med sluttfaktura som forfaller ca. 4 uker eller 8-12 uker (fly og cruise) før avreise. Mange benytter ulike kredittkort ved betaling pga. at reiseforsikringer er inkludert. Belastningen på kortet må ha skjedd før turen starter. Vi må ha nødvendige opplysninger ved betalingsfrist og minimum 10 dager før avreise. Betaling med kort medfører gebyr på 2,5% av fakturabeløp.
Påmelding kan skje direkte til oss eller til de reisebyrå/busselskap hvor De har hentet eller mottatt katalogen fra.

Priser:

Reisens pris inkluderer de ytelser som er nevnt i programmet for hver enkelt tur. Utflukt, entreer m.m. som inngår i prisen er spesifisert. Arrangør forbeholder seg rett til å endre reisens pris dersom skatter, avgifter eller valutakurser (devaluering) endres. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10% av den avtale prisen, kan den reisende annullere hele reisen. Fra 1.mars 2004 er det innført merverdiavgift på personreiser i Norge. Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Barnerabatter:

For samtlige turer er det prisreduksjon på 40% for barn under 12 år forutsatt at innkvartering skjer i ekstra seng i dobbeltrom. For ungdom mellom 12 og 15 år kan det også være 25% reduksjon.

Hotellene:

Turens pris er basert på overnatting i dobbeltrom. Enkeltrom kan i de fleste tilfeller skaffes. Dette betinger da et pristillegg, selv om enkeltrom kan være noe mindre og ha en enklere standard. Personer som reiser alene, men ønsker å dele rom med andre reisende, må betale enkeltromstillegg dersom det på den enkelte tur ikke finnes andre å dele med. Dersom det er mangler ved hotellrommet, skal dette umiddelbart meddeles reiseleder som vil forsøke å rette på forholdet. Klager på hotellrom som kommer etter at turen er avsluttet, vil kun bli behandlet dersom forholdet også er tatt opp underveis.

Programendring:

Arrangøren har om nødvendig, rett til å innstille en tur. Eventuell avlysning skal meddeles senest 14 dager før avreise. Ved uforutsette hendelser kan arrangøren foreta programendring f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel og overnattingssteder.

Avbestilling, uteblivelse:

Fristene for avbestilling og gebyr for dette varierer etter type tur:
Administrasjons gebyr kr. 200,-Depositum beholdes50% av turens pris100% av turens pris
Bussturer m/hotell og ferjeinnen 60 dagerinnen 30 dager10-29 dagermindre enn 10 dager
Turer med flyreiserinnen 120 dagerinnen 90 dager30-89 dagermindre enn 30 dager
Turer med båtcruiseinnen 150 dagerinnen 120 dager60-119 dagermindre enn 60 dager

Alle fristene er i henhold til avreisedato for den enkelte tur, og gjelder per person. Dersom det er andre regler er dette anført under den enkelte tur.

Avbestilling på grunn av sykdom:

Det anbefales å tegne en avbestillingsforsikring. Denne dekker fri avbestilling om deltaker, ektefell, barn, søsken eller foreldre rammes av akutt sykdom, ulykke eller død. Dette må bekreftes av legeerklæring. Legeattest forelegges Deres forsikringsselskap før avreise for å få innbetalt beløp refundert.

Reiseforsikring:

Alle må ha en reiseforsikring når man skal ut på reise. En kombinert forsikring koster ikke mye og med den er du dekket om du skulle komme ut for tyveri, sykdom, hjemtransport, skade og ulykke.

Europeisk helsetrygdkort:

Ved midlertidig opphold i annet EØSland eller Sveits, gir Europeisk helsetrygdkort deg rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdlandets egne statsborgere.
Kortet kan bestilles på 3 måter:
1) Nettsiden til HELFO
2) Ringe Helfo 800 43 573
Det tar opptil ti dager fra du bestiller til det er i din postkasse.

Pass:

På alle reiser trengs gyldig legitimasjon. For reiser innenfor Norden godkjennes førerkort eller andre kort med bilde. For reiser utenfor Norden er gyldig pass eneste godkjente legitimasjon.

Klager:

Såfremt en deltaker mener å ha grunn til å klage over gjennomføringen, må det fremsettes først til reiseleder som vil forsøke å rette på forholdet. Eventuell reklamasjon som ellers ønskes behandlet, må være innsendt skriftlig senest 14 dager etter turens slutt. Evt. kommentar på utlevert svarskjema blir ikke registrert som reklamasjon.

ReisegarantifonetArrangøren har stilt nødvendige garantier i henhold til reisegaranti-fondets bestemmelser.

Reisegarantifondet