2 : Utreise med DFDS sin ferje fra Oslo til København

Alle turene har påstigning mellom Steinkjer og Trondheim, videre utover dette er avhengig av destinasjon.

Steinkjer jernbanestasjon05.00
Sparbu v/kroa05.30
Levanger jernbanestasjon05.45
Skogn, ved CoopExtra05.55
Åsen ved Coop Extra06.20
Skatval v/kirka06.25
Stjørdal v/Esso06.35
Sandfærhus Parkering06.55
Hommelvik jernbanestasjon07.00
busslomme Malvik sentrum07.05
Hundhamaren v/Bunnpris07.10
Busslomme Skovgård07.15
Busslomme Dalen Hageby (Persaunvegen)07.18
Trondheim Sentralstasjon (p. 12)07.40
Heimdal E6 v/busslomme City Syd (sørgående)07.50
Busslomme Tempe (v/Coop Extra bygget, tidl.MAX)07.55
Klettkrysset v/Circle K (tidl.Statoil)08.10
Melhus Skysstasjon08.15
Kvål, busslomme i sentrum v.bensinstasjon08.20
Ler, kryss E608.25
Lundamo, ved kroa08.30
E6 kryss Hovin v/Byggern08.35
Støren v/Circle K/kro (tidligere Statoil)08.40
Soknedal, v/Bakeri08.55
Oppdal v/jernbanestasjonen & skysstasjon09.00
Berkåk, v/Shell sydgående09.10
Taverna Alvdal10.45
Elgstua, Elverum13.30
Myklagard veikro13.45

Bussens rute bestemmes utfra påstigningssteder, eks. gammel E6 fra Stjørdal til Trondheim kjøres kun hvis det er påstigninger langs denne